Cardano360: Bản cập nhật phát triển giữa tháng 3 năm 2022

Đã đến giữa tháng nên đây là thời gian để chúng tôi cập nhật kỹ thuật thường xuyên về những thông tin mới nhất trong quá trình phát triển Cardano từ Tim Harrison và nhóm IOG. Tham gia cùng Tim là các luật sư John Woods, Kevin Hammond và Nigel Hemsley cộng với Jack Rousian để nói chuyện về lưu trữ UTXO. Chúng tôi cũng sẽ có bản cập nhật ngắn chỉ từ một vài trong số hơn 500 dự án ngay bây giờ

00:00:00Chào mừng bạn đến với bản cập nhật giữa tháng 3 với Tim Harrison

00:00:19Bản tóm tắt phát hành tháng 2 với John Woods

00:01:11Đánh giá về bản nâng cấp nút mới nhất với Kevin Hammond

00:02:06Các bước tiếp theo hướng tới hard fork tháng 6 với Nigel Hemsley

00:03:05Các thay đổi thông số mạng khác

00:07:01Tổng quan về sáng kiến ​​UTXO HD với Jack

00:12:17Cập nhật nhanh BuildingOnCardano – tái kết nối với các dự án cộng đồng với Matthew Capps.

Tổng hợp

Comments (No)

Leave a Reply