Bản tin cập nhật phát triển Cardano hàng tuần 02/09/2022

Hàng tuần vào thứ 6, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về công việc mà các nhóm phát triển Cardano đã thực hiện trong tuần.

Tuần này có một số thông tin đáng chú ý về cải tiến các công nghệ cốt lõi, cập nhật ví, cải tiến các hợp đồng thông minh và mở rộng Basho. Bên cạnh đó, Catalyst đã sẵn sàng cho giai đoạn Voting bắt đầu từ ngày 05/09 (22:00 theo giờ Việt Nam). Hãy cùng theo dõi những thay đổi chi tiết dưới đây.

Mục Lục

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

Tuần này, các nhóm nút, sổ cái và đồng thuận tiếp tục chuẩn bị cho việc nâng cấp Vasil. 

Nhiều bên liên quan, bao gồm các SPO, sàn giao dịch và các dự án DApp đang nâng cấp các nút của họ, thử nghiệm mã của họ và các thành phần Cardano khác trước khi nâng cấp Vasil. Để kích hoạt nâng cấp mạng chính, IOG và Cardano Foundation đang nhắm mục tiêu các chỉ số khối lượng quan trọng sau:

  • 75% khối mainnet được tạo bởi ứng cử viên nút Vasil cuối cùng (v.1.35.3)
  • Khoảng 25 sàn giao dịch được nâng cấp (chiếm 80% tính thanh khoản của ada)
  • 10 DApp hàng đầu của TVL xác nhận họ đã nâng cấp lên v.1.35.3 trong giai đoạn tiền sản xuất và sẵn sàng cho mainnet 

Các số liệu này hiện đang được theo dõi và thảo luận hàng ngày. Để theo dõi trạng thái cập nhật mới nhất cho chính bạn, hãy truy cập xem mức độ sẵn sàng của hệ sinh thái cho việc nâng cấp Vasil .

Nhóm mạng tiếp tục làm việc trên kế hoạch thiết kế và triển khai Gossip, thiết lập kho lưu trữ mạng ouroboros cho bản phát hành chuyển tiếp duy nhất và khắc phục một số sự cố mô phỏng mạng. Họ cũng làm việc để truy tìm các cấu hình, xác định và giải quyết các vấn đề RTView, đồng thời cải thiện thư viện mạng-mux. 

WALLETS VÀ DỊCH VỤ 

Tuần này, nhóm Daedalus đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi bản xem trước và tiền sản xuất và phát hành các phiên bản thử nghiệm Daedalus cho các môi trường này.

Công việc phát triển đang diễn ra trên các tính năng của máy tính để bàn Lace. Nhóm đã thêm hỗ trợ đa địa chỉ được định nghĩa trong CIP-1852 và thay đổi một số thành phần giao diện người dùng trong phiên bản trình duyệt Lace. Họ cũng tạo ra thành phần bằng chứng về khái niệm để xử lý các yêu cầu cho các mô hình nút đầy đủ và chế độ light mode.

Tất cả các thành phần Adrestia đã được cập nhật và hiện tương thích với Vasil.

Docker Images và tài liệu liên quan đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong môi trường pre-production và preview.

Trên hết, nhóm vẫn đang làm việc trên Cardano-js-sdk để chuẩn bị đưa nó vào production.

Cuối cùng, họ đang nghiên cứu việc triển khai multisig (ví dùng chung) và các tính năng chế độ “nhẹ” trong ví cardano.

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc trên tính năng hỗ trợ cho nhiều phiên bản ngôn ngữ cùng với các cải tiến thử nghiệm và tài liệu. Họ cũng tiến hành triển khai hỗ trợ Babbage cho các công cụ Plutus và chạy thử nghiệm trên thư viện ràng buộc. 

Nhóm Marlowe đã tạo tài liệu đặc tả giao dịch trên chuỗi cho Marlowe. Họ cũng mở rộng bằng chứng phân chia, viết một bổ đề chỉ định rằng tiền được thanh toán trên ‘Đóng’ và sửa một số liên kết bị hỏng trên trang web Marlowe Haddock. Nhóm đã nâng cấp Playground lên PureScript v.0.15, thêm khả năng theo dõi lịch sử của nhiều hợp đồng vào Marlowe Runtime và tạo một ví dụ Marlowe về nhóm ổn định. 

Cuối cùng, họ đã triển khai SWAPS chung với ACTUS và loại hợp đồng SWAPS.

BASHO (MỞ RỘNG)

Tuần này, nhóm Hydra đã cải thiện tài liệu với các dấu thời gian được cập nhật và dịch. Họ cũng xác định và công bố điểm chuẩn phí giao dịch, hợp nhất run-tmuxbootstrap cho bản demo Hydra và lập kế hoạch lộ trình phát triển bao gồm phạm vi gần đúng cho phiên bản 0.8.0.

QUẢN TRỊ

Tuần này, Project Catalyst đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu Fund9. Nhóm tiếp tục thử nghiệm các quy trình bỏ phiếu, sửa một số lỗi nhỏ và giải quyết các mối quan tâm về khả năng sử dụng. Nhận thức được tầm quan trọng của tính chính xác của việc bỏ phiếu và có một môi trường không có lỗi để bỏ phiếu, nhóm đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi khởi động giai đoạn bỏ phiếu. Có vẻ khả quan cho việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào đầu tuần tới. Việc bỏ phiếu dự kiến ​​sẽ kéo dài trong hai tuần để có đủ thời gian cho các mức độ tham gia cao.

Disclaimer: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Nguồn: IOHK

TADATek Insights biên tập

Comments (No)

Leave a Reply