Bản tin cập nhật phát triển Cardano hàng tuần 22/07/2022

Hàng tuần vào thứ 6, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về công việc mà các nhóm phát triển Cardano đã thực hiện trong tuần.

Tuần này có một số thông tin đáng chú ý về cải tiến các công nghệ cốt lõi, cập nhật ví, cải tiến các hợp đồng thông minh và mở rộng Basho. Bên cạnh đó, Catalyst cũng đang bước vào giai đoạn QA cuối cùng. Hãy cùng theo dõi những thay đổi chi tiết dưới đây.

Bản tin cập nhật phát triển Cardano hàng tuần 22/07/2022

Mục Lục

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

Các nhóm nút, sổ cái và đồng thuận đã làm việc trên bản phát hành sắp tới của nút v.1.35.2. Phiên bản này sẽ mang đến những cải tiến và sửa lỗi được tìm thấy trong các phiên bản nút trước trong quá trình thử nghiệm Vasil. 

Các nhóm tiếp tục thử nghiệm chức năng của Vasil, hợp tác chặt chẽ với DApps và các dự án xây dựng trên Cardano. Mô hình chi phí Plutus V2 đã tạm thời bị xóa khỏi Cardano testnet trong khi vấn đề tiềm ẩn do cộng đồng nêu ra đã được điều tra đúng cách. Thay vào đó, thử nghiệm Plutus V2 đã tiếp tục bằng cách sử dụng mạng dev Vasil. Mô hình chi phí V2 sẽ được khôi phục vào mạng thử nghiệm Cardano vào đầu kỷ nguyên thử nghiệm tiếp theo vào thứ Bảy.  

Công việc đang được tiến hành để phát triển UTXO HD; nhóm sổ cái đã giảm thời gian chạy của biến thể LMDB của các bài kiểm tra máy trạng thái OnDisk, sửa truy vấn theo địa chỉ và truy vấn bằng lệnh TxIn, đồng thời làm việc trên một số cải tiến sử dụng đĩa.

Nhóm mạng tiếp tục làm việc trên thiết kế trốn tránh Gossip và Eclipse. Họ đã hoàn thành quá trình tự động hóa triển khai mạng mainnet và các nút testnet và tiếp tục làm việc trên mô phỏng khuếch tán và sản xuất khối động. 

WALLETS VÀ DỊCH VỤ 

Tuần này, nhóm Daedalus đã khắc phục sự cố liên quan đến ủy quyền quỹ xảy ra nếu ví không được đồng bộ hóa hoàn toàn. 

Họ cũng đã làm việc trên ứng dụng máy tính để bàn Lace bằng cách thiết lập các thư viện cần thiết để kiểm tra từ đầu đến cuối của Electron. Nhóm đã tiến hành ánh xạ thuộc tính địa chỉ của phiên bản ObservableWallet do cardano-js-sdk cung cấp với dữ liệu từ chương trình phụ trợ cardano-wallet. Họ cũng tích hợp Chromatic vào quy trình CI và thiết lập các linters cần thiết để kiểm tra chất lượng mã. Nhóm tiếp tục điều tra cấu trúc mã mới để cho phép ứng dụng trình duyệt và máy tính để bàn Lace sử dụng lại mã giữa các kho. Cuối cùng, họ đã thêm trạng thái đồng bộ cardano-node và Chrome DevTools vào ứng dụng Lace để các nhà phát triển có thể dễ dàng theo dõi và gỡ lỗi các biến.

Nhóm Adrestia đã chuẩn bị các thành phần Adrestia cho đợt hard fork Vasil sắp tới. Cụ thể, họ đang làm việc trên cardano-js-sdk để chuẩn bị sản xuất và hoàn tất việc triển khai API HTTP trên db-sync. Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc trên tính năng multisig cho ví cardano.

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

Tuần này, nhóm Plutus đã làm việc để cải thiện khả năng tương tác của sổ cái đối với các mô hình chi phí mới và về trải nghiệm gỡ lỗi cho các tác giả kịch bản. Họ đã phát hành plutus-apps v.0.1.0 , làm việc trên việc cập nhật trình giả lập hợp đồng plutus để hỗ trợ các giao dịch Babbage và cải tiến việc sử dụng bộ nhớ PAB khi đồng bộ hóa với môi trường mainnet và testnet. Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc để cải tiến tài liệu và thử nghiệm.

Nhóm Marlowe đã nghiên cứu các công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu, tạo một lược đồ DB chi tiết cho chỉ mục chuỗi Marlowe và viết một đặc tả giao thức đồng bộ chuỗi đã lọc. 

BASHO (ĐỊNH MỨC)

Tuần này, nhóm Hydra đã cập nhật abortTx để cho phép sử dụng các tập lệnh tham chiếu. Hiện họ đang làm việc để kiểm tra, cấu hình và bổ sung công cụ. Nhóm đã tạo ra một thử nghiệm khói bán tự động và chạy thành công trong môi trường mạng thử nghiệm và mạng phát triển của Vasil. Cuối cùng, họ tiếp tục cải tiến tài liệu và sửa lỗi. 

QUẢN TRỊ

Tuần này, Project Catalyst đã bước vào giai đoạn QA cuối cùng, nơi các Chuyên gia đánh giá đề xuất kỳ cựu (vPA) sẽ xem xét tất cả các đánh giá và bất kỳ cờ nào được nêu ra trong giai đoạn đầu của QA. Dự án Catalyst đã có hơn 1.000 đề xuất được gửi để cộng đồng xem xét trong Fund9 và chúng tôi rất vui mừng được biết những đề xuất nào sẽ được cấp vốn.  

Dự án Catalyst đang tiến đến giai đoạn cuối cùng cho Fund9. Bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 và sẽ diễn ra trong hai tuần cho đến ngày 24 tháng 8; một lời nhắc quan trọng – đăng ký cử tri ( Android và iOS ) hiện đã mở và sẽ đóng vào ngày 4 tháng 8 (ảnh chụp ví). Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ tạo mã PIN và được nhắc tải xuống mã QR của mình – hãy đảm bảo rằng bạn nhớ mã PIN và giữ mã QR an toàn vì bạn sẽ cần những mã này để bỏ phiếu. 

Disclaimer: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Nguồn: IOHK

TADATek Insights biên tập

Comments (No)

Leave a Reply