Cardano xếp vị trí số 1 trong quỹ đầu tư Grayscale Ex-Ethereum vào các nền tảng hợp đồng thông minh mới nổi.

Image

Mục Lục

Tìm hiểu về Grayscale 

Grayscale là gì? 

 • Là một công ty chuyên đầu tư các quỹ liên quan đến tiền điện tử.
 • Thành lập 2013.
 • Sản phẩm nổi bật: GBTC ( chiếm 2.5% tổng số lượng BTC đang lưu hành).

Sản phẩm của Grayscale là gì? 

Sản phẩm của Grayscale là cổ phiếu từ các quỹ đầu tư do Grayscale, thay mặt các nhà đầu tư, đầu tư vào các tài sản crypto.

Điển hình: 

 • Bitcoin (GBTC).
 • Ethereum (ETHE).
 • Các quỹ ủy thác tài sản số khác bao gồm Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Stellar Lumens, XRP, Horizen, and ZCash.
Cardano xếp vị trí số 1 trong quỹ đầu tư Grayscale Ex-Ethereum vào các nền tảng hợp đồng thông minh mới nổi.

Sự khác nhau giữa sở hữu Crypto và sở hữu sản phẩm Grayscale 

Khi anh em mua tài sản Crypto anh em trực tiếp nắm giữ crypto đó
 
Khi anh em mua sản phẩm của Grayscale anh em mua cổ phần trong quỹ ủy thác do Grayscale đại diện anh em mua. Anh em không nắm giữ trực tiếp crypto nào.
 

Ví dụ: GBTC: quỹ đầu tư mà Grayscale đại diện cho nhà đầu tư mua và bảo đảm Bitcoin. Khi nhà đầu tư mua GBTC, thực chất họ đang mua cổ phần trong quỹ này. 

Cách thức hoạt động của Grayscale 

Lưu ý: 

 • Giá các cổ phiếu thường sẽ đi theo giá của tài sản crypto nó đại diện (NAV: Net Asset Value).
 • Các cổ phiếu thường được giao dịch phái sinh ở giá premium hoặc discount.
  • Giá premium: sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu và giá hiện tại của tài sản crypto cổ phiếu đó đại diện (NAV). Khi giá thị trường của cổ phiếu cao hơn NAV đó được gọi là premium.
  • Giá discount: Ngược với premium, khi giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn NAV đó được gọi là discount.
 • Cổ phiếu thường sẽ được bán ở giá Premium để có lợi cho nhà đầu tư và Grayscale nhưng bất lợi cho các nhà đầu tư lẻ vì không có quyền tham gia vào vòng private sales.

Nền tảng hợp đồng thông minh Grayscale® Quỹ Ex-Ethereum (GSCPxE)

Nền tảng hợp đồng thông minh Grayscale ®  Quỹ Ex-Ethereum (GSCPxE) là một trong những chứng khoán đầu tiên chỉ được đầu tư vào và thu được giá trị từ giá của các mã thông báo gốc của các nền tảng hợp đồng thông minh mới nổi .

Quỹ cung cấp quyền truy cập dưới hình thức bảo mật mà không gặp khó khăn khi mua, lưu trữ và bảo quản tiền kỹ thuật số trực tiếp.

Nền tảng hợp đồng thông minh Grayscale ®  Quỹ Ex-Ethereum cung cấp một cấu trúc an toàn để tiếp cận với các mã thông báo gốc của các nền tảng hợp đồng thông minh mới nổi.

Cardano xếp vị trí số 1 trong quỹ đầu tư Grayscale Ex-Ethereum vào các nền tảng hợp đồng thông minh mới nổi.

Tổng hợp

Comments (No)

Leave a Reply