Cardano360: Bản cập nhật phát triển giữa tháng 6 năm 2022

Đã đến giữa tháng, vì vậy đã đến lúc chúng tôi cập nhật kỹ thuật thường xuyên về những thông tin mới nhất trong quá trình phát triển Cardano. Tại đây, bạn sẽ thấy tin tức và nội dung nổi bật mới nhất từ ​​khắp hệ sinh thái. Với người dẫn chương trình quen thuộc là Tim Harrison, chúng tôi sẽ gặp gỡ các vị khách từ cộng đồng để tìm hiểu sâu hơn.

Đây là một tuần quan trọng khi nhóm IOG (làm việc với một số dự án SPO và Dapp từ hệ sinh thái) đang trong giai đoạn thử nghiệm và tích hợp cuối cùng, bao gồm khả năng tương thích và hiệu suất của Plutus v2. Nigel nói về testnet mới của nhà phát triển Vasil cho cộng đồng Dapp và thảo luận về quy trình đánh giá cẩn thận đang được tiến hành và các điểm quyết định khi chúng tôi tiến tới việc khóa và triển khai nâng cấp Vasil. Kevin cũng đưa ra một bản cập nhật về những kết quả rất tích cực mà chúng tôi đang thấy khi nói đến hiệu suất của các nút và cách Vasil sẽ thấy Cardano trở nên phi tập trung hơn bao giờ hết

Disclaimer: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Nguồn: IOHK

TADATek Insights biên tập

Comments (No)

Leave a Reply