Cardano360: Cập nhật phát triển kỹ thuật tuần cuối tháng 2 năm 2022

https://youtu.be/QTmJ5Z3wuoM

Hàng tháng, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin mới nhất từ ​​vũ trụ Cardano với Cardano360. Tại đây, bạn sẽ thấy tin tức và nội dung nổi bật mới nhất từ ​​khắp hệ sinh thái. 

Với người dẫn chương trình thường xuyên của bạn là Tim Harrison, chúng tôi sẽ gặp gỡ các vị khách từ cộng đồng để tìm hiểu sâu hơn. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi xem xét những đổi mới đang xảy ra trên Cardano.

Comments (No)

Leave a Reply