Catalyst Fund Overview

Catalyst Fund Overview

Cổng thông tin trên cardano.ideascale.com là nơi các ý tưởng của cộng đồng Cardano trở thành hiện thực. Tại đây, người dùng có thể duyệt qua các đề xuất đang hoạt động, tham gia thảo luận và đưa ra ý tưởng của họ để nhận phản hồi và bình chọn từ cộng đồng.

Được xây dựng xung quanh ‘Chiến dịch đang hoạt động’, Project Catalyst Ideascale chứa một số danh mục đề xuất mà các nhà hoạch định ý tưởng và cá nhân có thể khám phá khi đưa ra đề xuất. Chúng bao gồm các lĩnh vực như ‘DApps và tích hợp’, đề xuất ‘Hệ sinh thái nhà phát triển’, v.v. Có sẵn các quỹ riêng cho từng danh mục và một số danh mục đã có hơn 100 đề xuất đang hoạt động.

Trong mỗi chiến dịch đang hoạt động, bạn có thể tìm thấy một bản tóm tắt chiến dịch. Đây là phần giải thích ngắn gọn về những đề xuất nên bao gồm, cách đáp ứng các yêu cầu của chiến dịch và một số câu hỏi hướng dẫn cho các đề xuất. Bạn cũng sẽ tìm thấy quy trình giai đoạn hướng dẫn bạn qua tiến trình của mỗi chiến dịch.

Nếu bạn nhấp vào ‘Duyệt qua Ý tưởng’, bạn có thể thấy danh sách các đề xuất khác mà các thành viên cộng đồng đã tạo. Nếu bạn đang nghĩ đến việc gửi một đề xuất, đây là một cách tuyệt vời để xem điều gì dẫn đến một đề xuất thành công và cách bạn có thể định vị đề xuất của mình để đạt được sức hút tối đa. Đối với cử tri và những người tham gia cộng đồng, đây cũng là nơi bạn có thể tham gia các cuộc thảo luận hoặc ủng hộ đề xuất yêu thích của mình.

Mục Lục

Project Catalyst là gì?

Project Catalyst là một loạt các thử nghiệm nhằm tạo ra các cấp độ đổi mới cao nhất của cộng đồng. Catalyst đang mang lại quản trị trên chuỗi cho chuỗi khối Cardano bằng cách cho phép cộng đồng tự xác định các ưu tiên để tăng trưởng. Nó cũng cho phép người tham gia triển khai tài trợ cho các đề xuất giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội để phát triển trong vòng đời của Cardano.

Để thực hiện điều này, Dự án Catalyst được chia thành một loạt quỹ được triển khai sáu tuần một lần. Các quỹ này sẽ hỗ trợ các ý tưởng dưới hình thức đề xuất từ ​​những người tham gia. Mỗi đề xuất sẽ tập trung vào một thách thức do nhóm Project Catalyst hoặc cộng đồng Project Catalyst đưa ra. Sau đó, các đề xuất sẽ trải qua quá trình sàng lọc cộng đồng, nơi chúng được kiểm tra tính khả thi, khả năng kiểm toán và tác động bởi một nhóm cố vấn cộng đồng được khuyến khích. Sau khi các đề xuất đã được hoàn thiện, chúng sẽ được cộng đồng bỏ phiếu và quỹ sẽ được phân phối dưới hình thức phụ cấp cho các dự án chiến thắng. Mỗi giai đoạn của quá trình này được mô tả chi tiết hơn trong toàn bộ tài liệu này.

Tôi có thể tham gia bằng cách nào?

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào Project Catalyst. Những người sở hữu ADA và những người mới sử dụng Cardano được chào đón nhiều hơn. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm cả những cá nhân có chuyên môn kỹ thuật hoặc không. Đây là tất cả về việc tạo ra một mạng lưới rộng lớn để tìm ra những ý tưởng tuyệt vời và làm cho chúng trở nên tốt hơn. Vì vậy, bạn có thể tham gia Project Catalyst theo những cách sau:

 • Đề xuất ý tưởng mới
 • Đề xuất phản hồi về các ý tưởng khác
 • Giúp tinh chỉnh ý tưởng thành đề xuất (điền vào bảng câu hỏi có cấu trúc để giúp cải thiện đề xuất)
 • Cung cấp trợ giúp trong việc thực hiện các đề xuất thông qua một dịch vụ chuyên nghiệp
 • Trợ giúp trong việc xác định, đánh giá hoặc phân tích vấn đề
 • Chia sẻ thông tin chi tiết về phân tích cạnh tranh của các giải pháp blockchain khác
 • Chia sẻ kiến ​​thức liên quan đến giải quyết vấn đề
 • Xem xét các đề xuất đã hoàn thiện để giúp chủ sở hữu ADA đưa ra quyết định tốt nhất
 • Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về cách cải thiện quy trình tạo điều kiện hiệu quả cho quy trình

Quá trình sẽ như thế nào?

Chương trình bao gồm năm giai đoạn chính; đề xuất ý tưởng, quản trị và thực hiện

Giai đoạn đề xuất ý tưởng

Sàng lọc thách thức – Chia sẻ quan điểm của bạn về thách thức: sự kiện, giai thoại, ví dụ, ý kiến, ý tưởng. (Hướng dẫn chi tiết)

Ideate – Gửi các ý tưởng đề xuất ban đầu. Đưa ra phản hồi, thực hiện những ý tưởng đầy hứa hẹn.

Sàng lọc – Cung cấp phản hồi cho người đề xuất về cách họ có thể tăng Tác động, Khả năng kiểm toán và Tính khả thi cho ý tưởng của họ.

Hoàn thiện – Biến các ý tưởng đã được chắt lọc thành các đề xuất sẵn sàng cho cuộc bỏ phiếu.

Đánh giá – Cố vấn cộng đồng xem xét trong khi cộng đồng phản ánh về cách cải thiện các đề xuất và xử lý cho lần đề xuất tiếp theo của họ.

Thảo luận của cử tri – Xem các đề xuất trong ứng dụng bỏ phiếu. Thảo luận bây giờ là về những đề xuất nào nên được tài trợ và Hỏi và Đáp với những người đề xuất, thay vì làm thế nào để cải thiện chúng hơn nữa.

Tiến trình giai đoạn tài trợ

Giai đoạn quản trị

Đăng ký – Ủy ban bình chọn đã công bố các đề xuất hàng đầu. Người bỏ phiếu đăng ký bằng cách gửi tiền vào ada.

Bỏ phiếu – Cử tri bỏ phiếu cho các đề xuất bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động

Kiểm phiếu – Hội đồng bình chọn kiểm tra các phiếu bầu và công bố kết quả

Giai đoạn thực hiện

Khen thưởng – Ủy ban bỏ phiếu đã phân phối phần thưởng cho các cử tri và cho những người đề xuất được chấp thuận

Báo cáo – Người đề xuất được phê duyệt gửi báo cáo tiến độ

TRIẾT LÝ CỦA DỰ ÁN CATALYST

Tại sao cần đề xuất ý tưởng từ cộng đồng?

Bởi vì chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu khi cộng tác hơn là riêng lẻ. Mục đích của đề xuất ý tưởng từ cộng đồng là tối đa hóa lợi ích từ các nguồn lực cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tin rằng làm việc cùng nhau để phát triển và xây dựng một nền tảng toàn cầu phi tập trung là chìa khóa để giải quyết nhanh chóng những thách thức, cơ hội và sự phức tạp phát sinh. Hơn nữa, bằng cách giao nhiệm vụ cho cộng đồng trong việc phát triển và thực hiện các ý tưởng có lợi thông qua một loạt các vòng tài trợ, chúng tôi có thể đạt được nhiều hơn đáng kể so với việc thực hiện các sáng kiến ​​theo cách tập trung.

Ý bạn là gì khi bạn gọi Project Catalyst là một thử nghiệm?

Thử nghiệm là về việc thử mọi thứ, thử nghiệm ý tưởng, lặp lại, cải tiến – và đó chính xác là những gì Project Catalyst hướng đến. Bỏ phiếu, quỹ treasury và tạo ra sự đồng thuận toàn cầu là những công việc khó khăn và chúng tôi cho rằng những nỗ lực ban đầu của chúng tôi sẽ không hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn phát triển quản trị theo chuỗi thông qua một loạt các thử nghiệm nhằm phát hiện các sai sót, bộc lộ các yếu tố phụ thuộc và kiểm tra toàn bộ hệ thống. Với mỗi lần lặp lại, chúng tôi sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm và áp dụng chúng cho vòng tài trợ tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng của những thử nghiệm này là một hệ thống bỏ phiếu, đề xuất ý tưởng và ngân quỹ dồi dào hoạt động cho tất cả mọi người.

Nếu nguồn lực từ cộng đồng tốt hơn tại sao tất cả các quyết định không được thực hiện theo cách này?

Một ngày nào đó, họ sẽ làm được. Nhiều tổ chức tập trung không đánh giá cao sự phát triển thông qua tương tác cộng đồng. Hơn nữa, phạm vi hạn chế của chúng có nghĩa là một lượng tương đối nhỏ các thách thức cần phải được giải quyết tại bất kỳ thời điểm nào. Cardano đang xây dựng một hệ thống điều hành xã hội và tài chính toàn cầu phi tập trung, vì vậy chúng tôi mong muốn tìm kiếm một cộng đồng năng động cao để thiết lập định hướng, tạo ra giá trị và giải quyết các vấn đề.

Nền tảng đề xuất ý tưởng được thiết lập theo mô hình cố định hay nó sẽ thay đổi theo thời gian?

Nó sẽ tiếp tục phát triển và thay đổi thích nghi theo thời gian. Do Project Catalyst là một chuỗi các thử nghiệm nhằm xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu theo chuỗi, nó sẽ tự nhiên thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn khi các ý tưởng mới xuất hiện. Một trong những lý do mà chúng tôi bao gồm cộng đồng trong công việc này là để đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe trong kết quả cuối cùng. Vì vậy, có, nền tảng đề xuất ý tưởng sẽ thay đổi theo từng vòng đề xuất mới.

Việc bỏ phiếu có hoàn toàn dựa trên công việc được thực hiện trong bài báo này,
“Hệ thống ngân sách cho tiền điện tử: Kích hoạt trí tuệ hợp tác tốt hơn”, hay đã có những thay đổi?

Bài báo này là một bước khởi đầu quan trọng để xác định cách thức hoạt động của quản trị đối với ngân sách. Kể từ đó, nhóm giao thức quản trị Catalyst đã làm việc để tạo ra giao thức cập nhật liên quan đến phản hồi của cộng đồng và các ràng buộc kỹ thuật.

Kudo là gì?

Hãy coi kudo giống như điểm danh tiếng – thước đo đánh giá mức độ đóng góp của bạn được cộng đồng đánh giá. Kudos là một phương pháp báo hiệu hành động có lợi trong cộng đồng mà chúng tôi muốn xem thêm. Điều này có thể bao gồm một ý tưởng tuyệt vời hoặc một nhận xét hữu ích.

Trong các dự án nguồn lực cộng đồng, một khi các ý tưởng đã được tạo ra, chúng có thể được chuyển thành một hệ thống phân cấp. Điều này thường đẩy những ý tưởng cần được ấp ủ nhiều hơn ra khỏi những cuộc trò chuyện công khai. Chúng tôi đang cố gắng giảm hiệu ứng này. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thích, xếp hạng hoặc bình chọn. Điều này cho phép các cá nhân có nhiều quan điểm. Đây là lý do tại sao chúng tôi đang sử dụng Kudos. Đây là một tín hiệu cho thấy giá trị được trao cho cộng đồng. Đây có thể là một ý tưởng tuyệt vời hoặc một nhận xét sâu sắc, cuối cùng nó là một cách để cho cộng đồng thấy những gì chúng tôi muốn xem nhiều hơn. Điều này giúp xây dựng danh tiếng của những người đang giúp đỡ bạn. Nó cũng giúp hiển thị sự ủng hộ cho một đề xuất, vì khi di chuột lên trên kudo sẽ hiển thị tên người dùng của tất cả những người ủng hộ.

Ngân sách hiện đang nắm giữ bao nhiêu tiền?

Bạn có thể theo dõi tất cả các số liệu thống kê tại đây (mở cửa sổ mới).

CÁC GIAI ĐOẠN

Tại sao lại có giai đoạn sàng lọc thử thách ban đầu?

Sau khi kiểm tra nghiên cứu về đề xuất ý tưởng từ cộng đồng, nhóm Dự án Catalyst đã xác định rằng việc bổ sung giai đoạn ý tưởng tạo ra kết quả tốt hơn rõ ràng. Về bản chất, giai đoạn lên ý tưởng là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ quan điểm về thách thức và tạo tiền đề cho những ý tưởng tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Mục đích của giai đoạn đề xuất ý tưởng là gì?

Mục đích của giai đoạn đề xuất ý tưởng là tạo ra các đề xuất chất lượng cao đáp ứng trực tiếp thách thức mà quỹ đặt ra. Tại thời điểm này, các ý tưởng sẽ được trình bày trên nền tảng ideascale. Sau đó, cộng đồng sẽ đưa ra các sàng lọc dưới dạng phản hồi.

Mục đích của giai đoạn quản trị là gì?

Giai đoạn quản trị sẽ đảm bảo rằng sự kết hợp tốt nhất của các đề xuất sẽ nhận được tài trợ .. Quản trị đảm bảo rằng mọi người đều thực hiện theo đúng nội dung, thách thức mà quỹ đặt ra.

Mục đích của giai đoạn thực hiện là gì?

Trong giai đoạn thực hiện, nguồn tài trợ sẽ được trao cho các nhóm hoặc cá nhân làm việc trong dự án. Người thực hiện sẽ bắt tay vào xây dựng ý tưởng đã nêu trong đề xuất. Các báo cáo thường xuyên sẽ được yêu cầu để thông báo cho cộng đồng về tiến độ và những khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển. Nếu các báo cáo này không được thực hiện thì nguồn tài trợ có thể bị loại bỏ khỏi các dự án không mang lại kết quả.

KINH PHÍ

Làm thế nào để bạn nhận được tài trợ để trở thành một nhà lãnh đạo tư tưởng chuyên nghiệp, người giúp ích cho việc xây dựng lý tưởng?

Chúng tôi có ba ưu đãi có thể nhận được trong quá trình tham gia Dự án Catalyst. Chúng bao gồm phần thưởng cho người bình chọn, phần thưởng cố vấn cộng đồng và phần thưởng đề xuất. Chúng tôi tin rằng sự thành công của các dự án này đồng nghĩa với sự thành công của ADA trong dài hạn. Điều này có nghĩa là mọi người đều có skin in the game ở một khía cạnh nào đó.

Tại sao có ngưỡng 8000 ADA để đăng ký Fund2?

Project Catalyst duy trì ngưỡng 8000 ADA để bỏ phiếu nhằm ngăn chặn các vi phạm bảo mật. Điều quan trọng là chúng tôi đảm bảo các tác nhân trung thực đang tham gia vào nền tảng quản trị và một cách chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng cử tri có cổ phần trong hệ thống. Nó làm cho các cuộc tấn công chống lại nền tảng trở nên tốn kém đối với các tác nhân độc hại.

Có giới hạn bao nhiêu quyền biểu quyết mà mọi người có? Việc kết hợp quyền biểu quyết với số lượng ADA sở hữu lớn không phải là một chế độ độc tài sao?

Hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục lặp lại quá trình khi nền tảng phát triển. Cộng đồng sẽ liên tục đánh giá quá trình này về tính công bằng, khả năng sử dụng và tác động. Chúng tôi khuyến khích mọi người cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.

Tại sao ADA được dùng để trả thưởng cho người tham gia?

Một tỷ lệ đáng kể trong cộng đồng Cardano nhận ra tác động mà họ có thể tạo ra khi làm việc cùng nhau. Chúng tôi tin tưởng vào việc khuyến khích sự tham gia hơn nữa thông qua các khoản thanh toán trực tiếp. Tham gia là thỏa mãn theo đúng nghĩa của nó. Để có được những ý tưởng tốt nhất, những người thực hiện và những người bình chọn, chúng ta cần làm cho việc tương tác với Project Catalyst trở nên có giá trị. Chúng tôi làm điều đó thông qua ADA.

Điều gì xảy ra với các quỹ theo thời gian?

Nếu các thử nghiệm diễn ra tốt đẹp, số tiền trong tầm kiểm soát của quá trình Catalyst sẽ tăng lên.

Có thể có nhiều dự án cho một quỹ cụ thể không?

Có. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có. Không có quy tắc cứng và nhanh nào chống lại việc quỹ được chia thành nhiều dự án. Hơn nữa, hệ thống cho phép giải quyết nhiều thách thức trong mỗi quỹ.

Phần thưởng cho người bỏ phiếu có bị ràng buộc với số tiền mà người bỏ phiếu nắm giữ không?

Có, với mỗi 500 ADA người dùng bỏ phiếu, họ có thể nhận được khoảng 0.5 ADA nếu dự án đó được cấp ngân sách

Có cần ADA tối thiểu để tham gia bỏ phiếu không?

Có, trong khi bất kỳ ai cũng có thể tham gia đề xuất

Phần thưởng được tính như thế nào?

Trong Fund2, sẽ có ba loại phần thưởng: (1) Phần thưởng cho người bình chọn (mở cửa sổ mới)(2) Phần thưởng cho người đề xuất (3) Phần thưởng cho cố vấn cộng đồng.

Điều gì xảy ra với đề xuất tài trợ nếu giá ADA thay đổi?

Đối với Fund2, chúng tôi đã phát minh ra một phương pháp để đảm bảo sự ổn định về giá: (1) Chúng tôi đo lường giá ADA / USD hiển thị trên https://coinmarketcap.com/ (mở cửa sổ mới)vào ngày 21 tháng 10 lúc 15:00 UTC (2020-10-21T15: 00 + 00: 00) = 0,107 đô la cho mỗi ada.

(2) Vào ngày phân bổ phần thưởng. Chúng tôi sẽ điều chỉnh số tiền ADA đưa ra cho đề xuất chiến thắng để tương đương với số tiền USD được tính trong (1).

Ví dụ: Một đề xuất yêu cầu 100 ADA vào ngày 21 tháng 10 và giả sử giá ADA vào thời điểm đó là 0,1 USD. Vào ngày trả thưởng, giá đã thay đổi nên ADA hiện có giá trị là 0,15 USD. Điều đó có nghĩa là người đề xuất sẽ được thưởng 66,666 ada. Số tiền tương tự bằng USD mà họ yêu cầu ban đầu.

Ai duy trì quyền sở hữu trí tuệ cho một đề xuất được tài trợ?

Mỗi người đề xuất sẽ xác định bản quyền và sở hữu trí tuệ của riêng họ.

Ai là người đưa ra những thách thức?

Trong các vòng đầu tiên của Project Catalyst, nhóm IOHK sẽ đưa ra các thử thách. Tuy nhiên, quá trình này cuối cùng sẽ trở thành do cộng đồng dẫn dắt. Cũng có khả năng một số thử thách có thể được đưa ra đồng thời trong các vòng sau.

Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra như thế nào?

Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trên điện thoại di động thông qua một ứng dụng di động. Đối với Fund 3, việc đăng ký sẽ diễn ra bằng cách khóa một lượng ada đã định cho đến khi kết thúc thời gian biểu quyết, tuy nhiên, điều này chưa được áp dụng cho Fund 3.

Sẽ có một thách thức cho mỗi giai đoạn bỏ phiếu? Ai chọn cái này?

Có, trên thực tế, có thể có một số thách thức cho mỗi giai đoạn bỏ phiếu. Chúng ta phải có ý định cho mỗi giai đoạn bỏ phiếu. Các thử thách được phát triển bằng các cuộc trò chuyện với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng vào cuối Fund 3, cộng đồng sẽ có thể lựa chọn thử thách cho riêng mình. Một điều thú vị khác cần xem xét là thực tế là chúng ta có thể đặt ra nhiều ý định để hoàn thành nhiều việc hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu người thực hiện hết ngân sách và không thể hoàn thành đề xuất?

Họ sẽ phải đưa ra một đề xuất khác và dựa vào sự hiểu biết và linh hoạt của cộng đồng. Cộng đồng của chúng ta có sự hiểu biết về cách thức hoạt động của các công ty khởi nghiệp và công ty công nghệ. Thông tin liên lạc là chìa khóa ở đây và chúng tôi tin rằng các báo cáo thường xuyên sẽ giúp cử tri xác định xem có cần thêm tài trợ hay không.

Có bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào đối với SHTT (Intellectual PropertyIP) không?

Đổi mới phi tập trung rất phức tạp, đối với IP cũng vậy. Vị trí pháp lý của IOHK là không có pháp nhân nào đứng sau nguồn ngân sách. Điều đó có nghĩa là ngân sách không thể thực thi và / hoặc sở hữu IP. Chúng tôi có thể hỗ trợ luồng thông tin miễn phí. Trong nền tảng đề xuất ý tưởng sẽ có một phần cho phép các cá nhân thảo luận về IP của riêng họ. Một số dự án sẽ là mã nguồn mở và một số sẽ giữ nguyên IP của riêng mình. Cuối cùng, cộng đồng sẽ tự quyết định. Chúng tôi sẽ cung cấp một số hướng dẫn về cách xử lý quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai để hỗ trợ

Làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi người không ‘bỏ chạy theo tiền’?

Chúng tôi có thể thông báo cho mọi người với Project Catalyst. Chúng tôi yêu cầu các cá nhân nộp báo cáo tiến độ hàng tuần để cung cấp trách nhiệm giải trình. Hơn nữa, các đề xuất được cộng đồng xem xét để đảm bảo rằng những ý tưởng này là dựa trên thực tế. Trên hết, tiền sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ sau khi được các bên liên quan chính xem xét. Bất kỳ nghi ngờ nào về hành vi chơi xấu sẽ dẫn đến việc đóng băng tài trợ. Quá trình này sẽ trở nên hoàn hảo hơn theo thời gian. Tài sản tốt nhất của chúng tôi là cộng đồng ở đây nếu điều gì đó có vẻ không đáng tin cậy, chúng tôi tin rằng cộng đồng sẽ không bỏ phiếu cho điều đó.

Những KPI nào sẽ được sử dụng để theo dõi tác động của thách thức?

 • Chúng tôi đã thu hút được bao nhiêu nhà phát triển?
 • Có bao nhiêu nhà khởi nghiệp đang làm việc với các đề xuất Cardano?
 • Có bao nhiêu Dapp được tạo ra?
 • Có bao nhiêu doanh nghiệp được thành lập?

Chúng sẽ được theo dõi qua:

 • Báo cáo các đề xuất được tài trợ hai tuần một lần
 • Chú thích trên chuỗi
 • Khảo sát người dùng mới
 • Chỉ số tăng trưởng

Các KPI bổ sung sẽ được thiết lập bởi các cá nhân và nhóm thực hiện ý tưởng.

Ý TƯỞNG

IdeaScale là gì?

IdeaScale là công ty mà chúng tôi đã ủy quyền cung cấp không gian làm việc hợp tác – nền tảng đề xuất ý tưởng của chúng tôi – cho phép thảo luận và đề xuất ý tưởng giữa những người tham gia IOHK và Project Catalyst.

Tại sao IdeaScale được chọn?

Bộ API và tính năng đủ linh hoạt để thể hiện tất cả các ý tưởng cần thiết. Cuối cùng chúng tôi muốn tích hợp Atala Prism làm tiêu chuẩn nhận dạng phi tập trung, nhưng hiện tại chúng tôi sẽ làm việc tích hợp xác thực hai yếu tố để đảm bảo an toàn.

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ BỎ PHIẾU VOTING

Làm thế nào những người đề xuất có thể thu hút IOG và EMURGO vào cuộc thảo luận về những ý tưởng đầy hứa hẹn?

Hiện tại, không có quy trình trực tiếp nào để làm điều này. Chúng tôi đang tìm kiếm chuyên môn của cộng đồng để tinh chỉnh các ý tưởng nhiều nhất có thể ở giai đoạn này. Trọng tâm lúc này là nhận được các ý tưởng được tài trợ thông qua chương trình. Chúng tôi chắc chắn dự đoán sẽ tham gia trực tiếp nhiều hơn trong tương lai

Liệu Daedalus có được liên kết với ứng dụng bỏ phiếu không?

Có, đối với Fund3, quy trình đăng ký sẽ được tích hợp trong chuyến bay Daedalus. Đối với Fund3, chúng tôi đang có kế hoạch cung cấp quy trình đăng ký thông qua một biến thể của ví Daedalus.

Phản hồi cho những người đề xuất sẽ được đưa ra như thế nào?

Phản hồi được đưa ra thông qua IdeaScale. Ở đó, bất kỳ ai cũng có thể đưa ra những suy nghĩ hữu ích để củng cố các đề xuất và khả năng được thực hiện một cách hiệu quả.

Thách thức có chủ đích là vĩ mô tập trung vào cách triển khai những thứ khuyến khích các nhà phát triển xây dựng trên Cardano, HOẶC vi mô tập trung vào việc thực sự tài trợ cho việc tạo ra các đề xuất Dapp cụ thể? Hoặc cả hai?

Cả hai. Chúng tôi cần những ý tưởng phát triển lớn táo bạo và các sáng kiến ​​kinh doanh nhỏ hơn để phát triển Cardano thành một hệ thống điều hành xã hội và tài chính toàn cầu. Dự án Catalyst tồn tại để tài trợ cho tất cả các loại ý tưởng.

Sẽ có bình chọn từ Yoroi?

Có, chúng tôi đang thảo luận với Emurgo để đưa ra quy trình bỏ phiếu trong tương lai.

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

Người đề xuất ý tưởng là gì?

Một nhà đề xuất dự án là bất kỳ ai mang lại những ý tưởng tiến bộ cho nền tảng phát triển. Một nhà cải tiến có thể là dân kỹ thuật hoặc không. Công việc quan trọng nhất của nhà đề xuất ý tưởng là củng cố Cardano thông qua việc xác định các cơ hội tiềm năng để phát triển.

Ai là người đề xuất (proposer) ?

Hãy coi người đề xuất là “Giám đốc điều hành – CEO” của ý tưởng đề xuất, chịu trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện đề xuất từ ​​đầu đến cuối.

Cố vấn cộng đồng (CA) là gì?

Cố vấn cộng đồng làm việc với nền tảng đề xuất ý tưởng, nhận xét về thách thức và các phương pháp hay nhất để phát triển đề xuất. Hành động của CA để hỗ trợ những đề xuất mới trong việc đảm bảo rằng ý tưởng của họ có thể kiểm tra được, có thể đạt được và có tác động tích cực đến hệ sinh thái.

Vai trò của những người thực hiện đề xuất là gì?

Người đề xuất thực hiện các ý tưởng được đưa ra. Đây có thể là các cá nhân, nhóm các nhà phát triển hoặc thậm chí là quan hệ đối tác với các tổ chức.

Người bình chọn (voter) là ai?

Các cử tri (voter) cuối cùng sẽ quyết định xem một đề xuất có được tài trợ hay không hoặc nếu cần cải tiến thêm.

Các nhóm có thể cùng làm việc trong đề xuất được không?

Có! Chúng tôi khuyến khích mọi người khám phá cách làm việc theo nhóm.

Có các chuyên gia được bổ nhiệm có thể sàng lọc các ý tưởng không?

Chúng tôi không có một lớp chuyên gia có cấu trúc cho đến thời điểm này. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai đang tìm kiếm hướng dẫn liên hệ với những người tham gia trong các quỹ trước đó. Cộng đồng Project Catalyst luôn là nguồn thông tin, sự đổi mới và nguồn cảm hứng tốt nhất cho những người mới tham gia.

Những người thực hiện sẽ được quyết định như thế nào?

Người đề xuất sẽ chọn nhóm ý tưởng để thực hiện.

Người tham gia có thể là người không chuyên về kỹ thuật không?

Hoàn toàn có thể, việc xây dựng Cardano đòi hỏi đầu vào của cả những cá nhân chuyên về kỹ thuật hoặc không. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng hoạt động cho tất cả mọi người, vì vậy chúng tôi muốn mọi người tham gia.

TADATek Insights

Comments (No)

Leave a Reply