Điều gì mang lại cho Djed sự ổn định mạnh mẽ?

Thuật toán của $Djed dựa trên tỷ lệ tài sản thế chấp trong khoảng 400% -800% cho $Djed và $Shen. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ giảm xuống dưới 400% hoặc tăng trên 800%? Đọc bên dưới để tìm hiểu.

Tỷ lệ dự trữ dưới 400%:

Trong trường hợp này, hợp đồng thông minh sẽ không cho phép đúc bất kỳ $Djed mới nào. Ngoài ra, những người nắm giữ $Shen sẽ không thể đốt $Shen của họ bất kỳ lúc nào khi tỷ lệ dự trữ dưới 400%.

Khi tỷ lệ dự trữ dưới 400%, chỉ được phép thực hiện 2 điều sau:

Người nắm giữ $Djed có thể đốt $Djed của họ và đổi chúng lấy $ADA, điều này làm tăng tỷ lệ dự trữ.
Các nhà đầu tư $Shen có thể rút thêm $Shen để tăng tỷ lệ dự trữ.

Điều gì xảy ra nếu Tỷ lệ Dự trữ trên 800%?

Hình ảnh

Trong trường hợp này, hợp đồng thông minh sẽ cấm đúc bất kỳ $Shen mới nào. Cho phép đốt $Shen và sẽ giảm tỷ lệ dự trữ.

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin về Djed, bao gồm các ví dụ về những gì sẽ xảy ra khi thị trường biến động.

Vui lòng đọc whitepaper của $Djed để tìm hiểu thêm.

Nguồn: COTI

TADATek Insights biên dịch

Comments (No)

Leave a Reply