DISH ra mắt hệ thống đồng loyalty coin và nhận dạng phi tập trung được xây dựng dựa trên công nghệ của Input Output Global (IOG)

Sáng kiến ​​này là một phần của sự hợp tác lâu dài giữa DISH và IOG để tạo ra các giải pháp blockchain sáng tạo nhằm thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ phi tập trung vào hệ sinh thái DISH

DISH Network Corporation đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc ra mắt hệ thống đồng loyalty coin và nhận dạng phi tập trung được xây dựng trên công nghệ blockchain được thiết kế và phát triển bởi Input Output Global (IOG). Bước đầu tiên này cho phép các khả năng blockchain trong cơ sở hạ tầng của DISH thông qua các dịch vụ nhận dạng của Atala PRISM và các tính năng tài sản gốc của Cardano.

DISH ra mắt hệ thống nhận dạng phi tập trung và đồng tiền trung thành được xây dựng trên công nghệ Input Output Global (IOG)

Mục tiêu cuối cùng của sự hợp tác này là tạo ra một khuôn mẫu nhận dạng phi tập trung, nền tảng kỹ thuật số mạnh mẽ, và lòng trung thành được xây dựng trước tiên trên chuỗi khối Cardano.

DISH là một công ty truyền hình vệ tinh có trụ sở chính tại Colorado, Hoa Kỳ. Trong Hội nghị thượng đỉnh Cardano năm 2021, Giám đốc điều hành của IOG Charles Hoskinson đã thông báo rằng cả hai công ty sẽ hợp tác để tạo ra các giải pháp blockchain mới nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ sổ cái phi tập trung.

MVP này là một phần của dự án CRONUS, một sự hợp tác lâu dài, sáng tạo giữa IOG và DISH để biến blockchain trở thành một phần cốt lõi của hệ sinh thái DISH và chiến lược tiêu dùng tổng thể của nó trong tương lai.

Mục Lục

CRONUS MVP hoạt động như thế nào?

MVP đại diện cho sự khởi đầu của hành trình hướng tới việc tạo ra một hệ thống trung thành dựa trên mã thông báo phụ trợ được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Bước đầu tiên trong hành trình đó là cho phép đúc mã thông báo khách hàng thân thiết trên chuỗi khối Cardano để nhân đôi số dư tiền của khách hàng thân thiết trong chương trình khách hàng thân thiết BoostOne của DISH.

Cardano theo dõi số dư của các đồng xu khách hàng thân thiết hoặc Boostcoin ™ mà khách hàng tích lũy được và đúc hoặc đốt các mã thông báo khách hàng thân thiết tương ứng. Số dư mã thông báo khách hàng thân thiết được điều chỉnh trong một hoạt động hàng loạt hàng đêm, sử dụng ví do DISH kiểm soát. IOG sẽ không có quyền truy cập vào ví này. Để tránh đưa vào bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của khách hàng, MVP tận dụng thư viện Atala SDK để tạo mã nhận dạng phi tập trung (DID) chưa được xuất bản.

Các tiềm năng của MVP cốt lõi

Khi khởi chạy, MVP sẽ cung cấp các khả năng sau:

 • Cơ sở dữ liệu sổ cái trung thành theo dõi Boostcoins và hiển thị số lượng mã thông báo trung thành cần được đúc / đốt để số dư mã thông báo khớp với số dư đồng tiền trung thành.
 • API để đúc và kiểm soát mã thông báo trên mạng chính Cardano.
 • Mạng chính Cardano nơi mã thông báo khách hàng thân thiết được đúc và đốt theo dữ liệu được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu sổ cái khách hàng thân thiết.
 • Ví tổ chức DISH chứa tất cả các Boostcoins. Ví thực hiện các giao dịch đúc và ghi trong quá trình cập nhật hàng loạt hàng đêm.
 • Tạo DID chưa được xuất bản cho từng khách hàng. DID này được ánh xạ trong khách hàng tổng thể, nằm bên ngoài MVP. DID được tạo bằng thư viện Atala SDK nhưng không được xuất bản trên chuỗi khối Cardano.

MVP bao gồm hai API:

 1. API để đúc và kiểm soát mã thông báo trên chuỗi khối Mainnet Cardano
 • Mint / burn mã thông báo trung thành
 • Truy vấn tổng số mã thông báo đang lưu hành
 1. API cho cơ sở dữ liệu sổ cái khách hàng trung thành
 • Thêm tiền trung thành vào tài khoản của khách hàng
 • Khấu trừ số tiền trung thành từ tài khoản của khách hàng
 • Truy vấn số dư tiền của khách hàng thân thiết và giao dịch của từng khách hàng

MVP này đại diện cho bước đầu tiên trong hành trình áp dụng blockchain lớn. Bước đầu tiên này là về kích hoạt blockchain. DISH sẽ trở thành người tham gia vào Hệ sinh thái Cardano bằng cách chạy các nút khác nhau, phát hành DID, khai thác và đốt các tài sản gốc. Giai đoạn tiếp theo sẽ liên quan đến việc áp dụng blockchain , trong đó người dùng DISH sẽ được giới thiệu từ từ về các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái blockchain. Bao gồm nhưng không giới hạn khi có ví.

MVP: câu chuyện của người dùng

CRONUS MVP mở ra một loạt cơ hội, cho cả chính DISH và cho đối tác phát triển của nó, IOG. Nhưng cuối cùng, cơ sở khách hàng DISH sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Ví dụ như MVP cho phép người dùng ứng dụng BoostOne xem tổng số dư và giao dịch số tiền dành cho khách hàng thân thiết của họ.

MVP cũng cho phép kiểm soát tốt hơn cho các quản trị viên BoostOne phụ trợ, vì họ có thể:

 • Thêm hoặc loại bớt số dư khách hàng thân thiết khỏi tài khoản của người dùng ứng dụng BoostOne nếu cần.
 • Mint hoặc Burn mã thông báo trên Cardano Mainnet nếu cần để cung cấp cho khách hàng của BoostOne số tiền trung thành mà họ đã kiếm được.
 • Có quyền kiểm soát duy nhất đối với ví mã thông báo khách hàng thân thiết của Dish để khách hàng không thể tương tác trực tiếp với mã thông báo khách hàng thân thiết.
 • Tham chiếu DID chưa được xuất bản để xác định khách hàng được liên kết với tài khoản số dư khách hàng thân thiết.

Lời cuối

MVP tiên phong này đại diện cho một bước tiến quan trọng đối với việc tích hợp các hệ thống hỗ trợ blockchain vào hệ sinh thái viễn thông và đặc biệt để tạo ra các chương trình khách hàng thân thiết được cung cấp bởi các sổ cái phi tập trung.

Disclaimer: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Nguồn: IOHK

TADATek Insights biên dịch

Comments (No)

Leave a Reply