Giới thiệu Shen – Reserve Coin của Djed

Khi chúng tôi tiếp tục quá trình phát triển của Djed, chúng tôi muốn tiết lộ một số thông tin về Shen và vai trò của Shen trong hệ sinh thái stablecoin của Djed.

Mục Lục

Khái niệm về tiền dự trữ (Reserve Coin)

Khi thị trường kỹ thuật số tiếp tục phát triển, nhu cầu liên tục về các giải pháp sáng tạo, minh bạch với các động lực kinh tế được thúc đẩy bởi sự tham gia của cộng đồng. Chúng tôi đã thấy giá trị to lớn mà stablecoin cung cấp cho nền kinh tế tiền điện tử bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa tiền tệ fiat và tiền điện tử. Tiến thêm một bước nữa, chúng tôi muốn giải thích khái niệm về Tiền dự trữ – một cơ chế duy nhất sẽ duy trì việc neo giá hiệu quả của các stablecoin (như USD) trong khi cung cấp động lực cho những người nắm giữ mã thông báo trong dài hạn. Chúng tôi coi đây là một công cụ cần thiết cho phép tiếp tục tăng trưởng và phát triển các stablecoin trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Tiền dự trữ là gì?

Nói một cách dễ hiểu, Tiền dự trữ là các mã thông báo kỹ thuật số duy trì chốt thuật toán của stablecoin. Bằng cách giao dịch Tiền dự trữ, người dùng có thể đóng góp vào cơ chế stablecoin bằng cách cung cấp thanh khoản thích hợp để duy trì tỷ lệ neo đủ. Bằng cách sử dụng khoản dự trữ, phí cơ bản có thể được tính, thu và tổng hợp cho các giao dịch được hỗ trợ bởi stablecoin cơ bản. Những người nắm giữ Coin dự trữ sau đó sẽ nhận được một phần trong nhóm giao dịch này như một động lực để họ tham gia vào việc duy trì tỷ lệ chốt giữ stablecoin.

Trước khi ra mắt Djed, chúng tôi sẽ triển khai Đồng dự trữ sẽ phục vụ chức năng duy trì chốt của Djed và ổn định thanh khoản. Chúng tôi đã cung cấp một số chi tiết về điều này dưới đây.

Đọc thêm:

Stablecoin, Djed

Djed là một stablecoin thuật toán sẽ được ra mắt trên chuỗi Cardano. Với tư cách là nhà phát hành chính thức của Djed, nhóm COTI chịu trách nhiệm triển khai và khởi chạy thành công stablecoin trên toàn hệ sinh thái Cardano.

Trong giai đoạn thiết kế ban đầu, chúng tôi đã khám phá chi tiết khái niệm về việc tạo ra một stablecoin sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển và tăng trưởng trong hệ sinh thái Cardano. “Djed” là một biểu tượng Ai Cập cổ đại đại diện cho sự ổn định – nó còn được gọi là “Xương sống của Osiris”, cũng có nghĩa là sức mạnh và sự ổn định. Người Ai Cập thời cổ đại tin rằng Djed là sự kết hợp của bốn trụ cột chính tạo nên nền tảng của trái đất bằng cách giữ cố định ở các góc đó.

Đồng dự trữ, Shen

Tiếp tục với chủ đề Ai Cập cổ đại, chúng tôi đã chọn Shen làm tên cho Đồng xu dự trữ của Djed. Thần là biểu tượng của cả hoàng gia và sự đối xứng. Nó có một mối liên hệ sâu sắc với sự vô hạn, vĩnh cửu, sự bảo vệ và sự trọn vẹn dựa trên tính tuần hoàn của nó.

Trong các phiên động não của mình, chúng tôi nhận thấy cái tên này truyền tải các đặc điểm và tính chất của Djed’s Reserve Coin một cách thích hợp.

Bằng cách mua và bán Shen, người dùng có thể duy trì tỷ giá tiền tệ USD của Djed trong khi kiếm được một phần phí giao dịch trong nhóm dự trữ. Vì Đồng dự trữ là một tài sản có thể giao dịch, người nắm giữ cũng có thể kiếm lợi từ những biến động giá ngắn hạn trong thời gian ngắn hạn như một động lực bổ sung. Chúng tôi mong muốn được cung cấp thêm thông tin khi chúng tôi sắp ra mắt chính thức.

Kết luận

Chúng tôi thấy sự ra đời của Tiền dự trữ là một sáng kiến ​​thích hợp sẽ thiết lập mối quan hệ kinh tế giữa cộng đồng và bất kỳ đồng tiền ổn định nào có liên quan. Giữ bản chất phi tập trung của tiền điện tử, đây cũng sẽ là một biện pháp bổ sung để hạn chế tác động của bất kỳ thực thể kiểm soát trung tâm nào đối với hoạt động liên tục của một stablecoin. Chúng tôi mong muốn cung cấp thêm thông tin cập nhật trong tương lai gần.

Nguồn: COTI

TADATek Insights biên dịch

Comments (No)

Leave a Reply