Hệ sinh thái Cardano phát triển với hơn 500 dự án

Hệ sinh thái Cardano phát triển với hơn 500 dự án

Hệ sinh thái Cardano tiếp tục phát triển, với hơn 500 dự án #BuildingOnCardano – từ bộ sưu tập NFT đến cho vay #DeFi và ví mới. Đạo cụ cho tất cả nhóm IOG tiếp tục thúc đẩy nền tảng phát triển. Đó là một hành trình đáng chú ý để đến được đây. Và những lời khen ngợi dành cho cộng đồng những nhà xây dựng đầy nhiệt huyết, sáng tạo đã mang lại dự án này cho đến nay. Bạn biết đấy, chúng tôi thực sự chỉ mới bắt đầu.

Tổng hợp

Comments (No)

Leave a Reply