Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng số điện thoại

Mục Lục

1. Truy cập web Binance.com

Vào link: https://accounts.binance.com/vi/registe….

2. Nhập thông tin đăng  ký

Chọn sang tab [Đăng ký bằng điện thoại di động]

 1. Nhập Số điện thoại của bạn.
 2. Nhập Password (mật khẩu).
  Mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự.
  Mật khẩu gồm ít nhất 1 ký tự là số.
  Mật khẩu gồm ít nhất 1 ký tự IN HOA.
 3. Nhập Referral ID:
  Nhập mã giới thiệu XRNXTYU7 để hưởng ưu đãi giảm 10% phí giao dịch.
  Mã này cần nhập ngay khi đăng ký, nó sẽ không thể thay đổi sau khi đăng ký.
Không có mô tả.

👉 Nhấn vào [->] tại góc dưới bên phải màn hình

3. Sau khi nhấp vào đăng ký, cửa sổ mới được mở ra.

Bạn xác minh thao tác bằng cách trượt khung hình tới vị trí so khớp.

4. Sau khi lựa chọn xong mục tương ứng, hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại bạn đã đăng ký.

Mã xác minh có hiệu lực trong vòng 30 phút. Vui lòng kiểm tra mã xác minh và điền kịp thời.

5. Sau khi nhập mã xác minh xong thì sẽ tiến vào giao diện thể hiện đã đăng ký thành công.

Sau khi có tài khoản, bạn cần thực hiện xác minh danh tính để sử dụng được toàn bộ chứng năng của Binance.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng số điện thoại

Để đảm bảo an toàn tài khoản, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng xác minh 2FA (xác minh Google hoặc xác minh SMS).

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Binance bằng cách sử dụng số điện thoại

Nguồn: Binance Blog

Comments (No)

Leave a Reply