Khai trương Stanford IOG Research Hub

Trong khuôn khổ mở rộng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực blockchain, hôm nay người sáng lập Cardano có buổi tham dự khai trương phòng Lab nghiên cứu về lĩnh vực này tại Đại học Stanford.

Đây là một trung tâm nghiên cứu blockchain.

IOG và các học giả liên ngành từ Stanford ngồi lại với nhau để làm việc trong các dự án nghiên cứu có tác động đến ngành công nghiệp blockchain nói chung.

Ngân sách tài trợ: $4,5 triệu – 3 năm

IOG đang tài trợ 4,5 triệu đô la trong suốt 3 năm.

Ứng dụng tài trợ có sẵn cho giảng viên, sinh viên đại học và sau đại học.

Chi tiết sự kiện TẠI ĐÂY

Disclaimer: Chúng tôi cung cấp trang tổng hợp tin tức phi tập trung cho phép các nhà báo, người có ảnh hưởng, biên tập viên, nhà xuất bản, trang web và thành viên cộng đồng chia sẻ tin tức về Hệ sinh thái Cardano. Người dùng phải luôn tự nghiên cứu và không có bài báo nào trong số đó là lời khuyên tài chính. Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi.

Nguồn: Twitter

TADATek Insights biên tập

Comments (No)

Leave a Reply