Lợi ích của Proof of Stake (PoS) vượt trội so với mức tiêu thụ năng lượng như thế nào

Khả năng tăng cường quyền riêng tư, minh bạch, bảo mật và tin cậy của công nghệ blockchain đang nhanh chóng thu hút cộng đồng công nghệ và kinh doanh toàn cầu. Khả năng sử dụng Blockchain để giảm chi phí giao dịch và việc hạn chế sử dụng các đầu mối trung gian đang thu hút động lực trong các cộng đồng này.

Tuy nhiên, mặc dù vậy, quá trình mà mạng blockchain đạt được sự đồng thuận vẫn chưa được nhiều người hiểu. Cơ chế đồng thuận có thể tác động đáng kể đến kết quả và đầu ra cho tất cả mọi người tham gia vào hệ sinh thái của nó. Cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) được triển khai bởi chuỗi khối Cardano cung cấp mức tiêu thụ năng lượng thấp, bảo mật và khả năng mở rộng. Giao thức Proof of Work (PoW) của Bitcoin thế hệ đầu tiên yêu cầu sức mạnh tính toán khổng lồ. Việc sử dụng cơ chế năng lượng thấp PoS tương phản đáng kể với cơ chế năng lượng cao và việc sử dụng PoW của Bitcoin.

Đối với hội đồng quản trị, tính bền vững về môi trường là chìa khóa nhưng cơ chế đồng thuận PoS có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, dApp và chủ sở hữu mã thông báo hơn nữa, ngoài mức tiêu thụ năng lượng thấp của họ? 

Mục Lục

Càng nhiều ada được ủy quyền, mạng càng an toàn

Một thuộc tính cốt lõi của PoS nằm ở khả năng hạ thấp các rào cản gia nhập đối với sự tương tác trong quá trình vận hành mạng. Hầu như bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào việc điều hành một nhóm tiền cược với Cardano. Tất cả những gì cần thiết là kỹ năng thiết lập phần cứng cơ bản, vận hành hệ thống và quản trị máy chủ, lý tưởng là kinh nghiệm phát triển và vận hành, cộng với mã thông báo gốc Cardano, ADA. 

Càng nhiều nhà điều hành nút, nhà phát triển và kiểm toán viên trong nhóm cổ phần, cộng đồng của nó càng lớn và gắn bó hơn. Sự phân cấp hơn nữa của PoS mang lại sự tin cậy được cải thiện cho mạng.

Thuật toán an toàn, không thể đoán trước để chỉ định một nhà sản xuất khối ẩn danh

Giao thức PoS của Cardano, được gọi là Ouroboros, sử dụng một thuật toán khiến hầu như không thể dự đoán được nhà sản xuất khối. Điều này trái ngược với các hệ thống PoW, cho phép người khai thác đầu tiên giải được bài toán xác thực giao dịch và đạt được phần thưởng(*). Hầu như không thể chắc chắn rằng nhóm nào sẽ tạo ra một khối và tại điểm ghép nào. Do đó, việc lựa chọn nhà sản xuất khối ảnh hưởng hạt giống ngẫu nhiên của PoS làm cho các nhóm hoạt động trong hệ thống ít bị tấn công hơn. Vì vậy, nhiều cá nhân được khuyến khích ủy quyền ada trong hệ thống Cardano vì không rõ ai sẽ ‘thắng’.  

Giao thức phân phối phần thưởng 

Việc phân phối phần thưởng được xử lý hoàn toàn bởi giao thức Cardano. Giao thức PoW cấp phần thưởng cho người điều hành nhóm cổ phần và người ủy quyền nhóm cổ phần trực tiếp. Tuy nhiên, các tham số giao thức kiểm soát việc phân phối phần thưởng cùng với chính sách tiền tệ.

Cơ hội quản trị và bỏ phiếu

Chuỗi khối Cardano có tiềm năng cách mạng hóa quy trình bỏ phiếu cho các doanh nghiệp toàn cầu. Bất kỳ thực thể nhất định nào cũng có thể tạo mã thông báo trên hệ thống và cân nhắc quyền biểu quyết của nó dựa trên một loạt các đặc điểm khác nhau. Hiện tại, ba loại cơ chế biểu quyết được cung cấp trên blockchain của nó, biểu quyết không trọng số, biểu quyết có trọng số và biểu quyết di chuyển tự do.

Bỏ phiếu không trọng số cho mọi người trong hệ thống một phiếu bầu. Bỏ phiếu có trọng số dựa trên số lượng mã thông báo mà một cá nhân nắm giữ, trong khi biểu quyết di chuyển tự do cho phép các cá nhân chuyển phiếu bầu của họ cho những người khác trong hệ thống, những người có thể phù hợp hơn để đưa ra quyết định cần thiết. Bỏ phiếu mù, một phụ lục cho tùy chọn thứ ba, cho phép các cá nhân bỏ phiếu được ẩn danh. Các giải pháp về quyền riêng tư bằng mật mã, bao gồm cả Zero-Knowledge Proofs, đang thiết lập bối cảnh cho các hình thức quản trị toàn diện, minh bạch hơn cho tất cả mọi người tham gia vào không gian này.

Cardano tự hào là người đi đầu trong việc đảm bảo tương lai của blockchain là toàn diện, an toàn và minh bạch. Mặc dù việc sử dụng PoS không phải là giải pháp cho tất cả các vấn đề trong chuỗi khối, nhưng nó chắc chắn là một giải pháp khả thi cho những thách thức khác nhau mà ngành công nghiệp phải đối mặt. PoS của Cardano có thể tăng khả năng tương tác và khả năng mở rộng của blockchain, đồng thời giảm các rào cản gia nhập của nó.

(*) người khai thác có năng lực tính toán cao nhất theo ý của họ thường giải quyết các vấn đề toán học, do đó đạt được nhiều phần thưởng nhất.

Nguồn: https://cardanofoundation.org/en/news/how-the-benefits-of-proof-of-stake-go-far-beyond-energy-consumption/

TADATek Insights biên dịch

Comments (No)

Leave a Reply