Lý thuyết kinh tế tiền mã hóa: Hiệu quả Pareto

Cơ sở của Lý thuyết trò chơi và Kinh tế tiền mã hóa

Giả sử bạn đang thiết kế một bộ giao thức mới cho một tổ chức dựa trên chuỗi khối. Nếu bạn đang cố gắng tỏ ra hữu ích, bạn sẽ đặt những câu hỏi: “Làm cách nào để chúng tôi thiết kế sự tương tác của các cá nhân dẫn đến kết quả tổng hợp là “tốt về mặt xã hội”?

Thật không may, điều đó chẳng giúp được ai xa cả. “Tốt” thậm chí có nghĩa là gì? So sánh hai giao thức như thế nào để xem giao thức nào “tốt hơn”? Và xa hơn nữa, “tốt hơn” có nghĩa là gì?

Mục Lục

Kết quả hiệu quả

Một tiêu chí để đánh giá kết quả của một tương tác xã hội là nó phải hiệu quả. Cụ thể hơn – các nguồn lực trong tình trạng kinh tế nên được phân bổ theo cách hiệu quả nhất, mọi lúc, mọi nơi, bất kể sự tương tác.

Có hai điều chúng tôi muốn từ một kết quả lý tưởng:

  1. Một kết quả tối đa hóa tổng lợi nhuận (tổng thặng dư) so với tất cả các nhóm kết quả khả thi khác.
  2. Một kết quả được một cá nhân (tác nhân kinh tế) ưa thích hơn tất cả các nhóm kết quả khả thi khác.

Lưu ý cách mọi điều kiện đề cập đến sự so sánh tương đối giữa hai kết quả. Sự di chuyển tiềm năng từ kết quả tiềm năng A sang kết quả tiềm năng B mang lại giá trị thực tiễn nhất là cơ sở cốt lõi của tất cả lý thuyết trò chơi.

Sự chuyển đổi từ kết quả A sang kết quả B làm cho ai đó khá hơn (một người chiến thắng) mà không làm cho bất kỳ ai khác trở nên tồi tệ hơn (một người thua cuộc) là một cải tiến Pareto (PI).

Một kết quả được gọi là Hiệu quả Pareto khi không có khả năng cải thiện Pareto, tức là không có kết quả khả thi nào khác (sử dụng các nguồn lực và công nghệ sẵn có) có thể làm cho ít nhất một người trở nên tốt hơn mà không làm cho bất kỳ ai xấu đi.

Nói một cách đơn giản: có người thắng và người thua khi chuyển từ kết quả A sang kết quả B. Khái niệm Hiệu quả Pareto phát biểu rằng mặc dù có một số kẻ thua cuộc, những người chiến thắng có thể bù đắp cho những người thua cuộc, và do đó kết quả là “tốt về mặt xã hội”.

Lý thuyết kinh tế tiền mã hóa: Hiệu quả Pareto

Bảng bên trái cho biết tiện ích của từng cá nhân 1,2 và 3 cho mỗi phương án khả thi A, B, C, D và E.

Nếu 3 cá nhân này làm điều gì đó (A, B, C…), họ sẽ đạt được sự hài lòng (tiện ích) nhất định.

Pareto Efficiency được xác định bằng cách thử nghiệm Pareto cải tiến nhiều khả năng tiềm ẩn. B là Pareto hiệu quả – từ B → C, cá thể thứ 3 đi từ 60 → 50. C là Pareto hiệu quả – 25 và 50 là tiện ích tối đa cho cá nhân 1 và 2 tương ứng. D cũng là Pareto hiệu quả – từ D → C, cá thể thứ 3 đi từ 70 → 50. Từ D → B, cá thể thứ 3 đi từ 70 → 60. Từ A → C mọi người giữ nguyên hoặc tăng lên nên A không hiệu quả Pareto. Từ E → D, mọi người giữ nguyên hoặc tăng nên E không hiệu quả Pareto.

Hãy tưởng tượng một vấn đề kinh tế đơn giản khác mà bạn, tôi và Sarah nhận được 6 bitcoin miễn phí.
Số tiền mà mỗi người chúng ta nhận được trong các tình huống khác nhau trông giống như sau:

Lý thuyết kinh tế tiền mã hóa: Hiệu quả Pareto

Tổng thặng dư là một cách ưa thích để đếm tổng số bitcoin mà chúng ta có.

A = 6, B = 6, C = 5, D = 6, E = 6.

Tất cả các quyết định có 6 là Pareto Optimal và là tối đa trong nhóm. Không có cách nào để đi đến một lựa chọn khác và có nhiều hơn nữa.

Cũng lưu ý rằng trong tùy chọn A, bạn nhận được tất cả 6 bitcoin, khiến những người khác còn lại bằng 0. Đây vẫn là Pareto Optimal và “tốt về mặt xã hội” nhưng không “công bằng”. Sarah và tôi sẽ không thích một hệ thống như vậy. Sự giằng co này giữa công bằng và hiệu quả trong lịch sử đã là một điểm chính của cuộc thảo luận.

Giới thiệu về lý thuyết trò chơi

Cân nhắc thương lượng giữa hai người trong hai tình huống. Giả sử mỗi cuộc đàm phán có bốn kết quả a, b, c và d. Đối với tình huống đầu tiên, phần thưởng cho người chơi i (Πi) cho mỗi kết quả là: a (Π1 = 1, Π2 = 2), b (Π1 = 3, Π2 = 3), c (Π1 = 4, Π2 = 5), d (Π1 = 6, Π2 = 7). Đối với tình huống thứ hai, phần thưởng cho người chơi i (Πi) cho mỗi kết quả là: a (Π1 = 6, Π2 = 2), b (Π1 = 4, Π2 = 4), c (Π1 = 3, Π2 = 5), d (Π1 = 1, Π2 = 7).

Đối với mỗi tình huống, chúng tôi vẽ biểu đồ kết quả với phần thưởng cho người chơi 1 trên trục tung và phần thưởng cho người chơi 2 trên trục hoành.

Lý thuyết kinh tế tiền mã hóa: Hiệu quả Pareto

Chúng tôi sẽ trả lời:

  1. Pareto Hiệu quả đạt được những kết quả nào?
  2. Điều này liên quan như thế nào đến Trật tự xã hội (hợp tác và phối hợp)?
  3. Trò chơi ‘lợi ích chung’ vs trò chơi ‘Xung đột lợi ích’?

Tình huống 1

a = 3, b = 6, c = 9, d = 13

Khi tính toán tổng phần thưởng cho mỗi kết quả, chỉ (d) là Hiệu quả Pareto.

Lưu ý cách đồ thị có xu hướng đi lên và sang phải, với mỗi kết quả tăng tổng thặng dư so với kết quả cuối cùng; cái này được gọi là “Xếp hạng Pareto”.

Khi đánh giá kết quả, những người chơi này có hợp tác với nhau để đạt được (d) không? Đúng. Chúng tôi gọi đây là Trò chơi lợi ích chung. Ùn tắc giao thông là một ví dụ về mối quan tâm chung: ùn tắc nói chung là kết quả không tốt và việc tránh được chúng sẽ có lợi cho tất cả mọi người.

Trong số hai vấn đề về trật tự xã hội –

  1. Thiếu sự hợp tác
  2. Thiếu sự phối hợp

–– thực sự có sự hợp tác, và chỉ có sự thiếu phối hợp là xuất hiện trong ví dụ này.

Trong thế giới thực, điều này không phổ biến, thường tồn tại một vấn đề hợp tác, hoặc các vấn đề hợp tác cực đoan như trong tình huống 2.

Tình huống 2

a = 8, b = 8, c = 8, d = 8

Khi tính toán tổng phần thưởng cho mỗi kết quả trong ví dụ này, tất cả đều là Hiệu quả Pareto.

Khi đánh giá kết quả và người chơi, chúng tôi gọi đây là Trò chơi xung đột thuần túy. Trong ví dụ chia sẻ Bitcoin của chúng tôi ở trên, các khoản hoàn trả như (6,0,0) hoặc (2,0,4) có lợi nhuận cá nhân rất không cân xứng. Bạn, tôi và Sarah có khả năng tham gia vào một cuộc chiến tay đôi để quyết định việc phân phối Bitcoin của chúng tôi.

Trong số hai vấn đề về trật tự xã hội –

  1. Thiếu sự hợp tác
  2. Thiếu sự phối hợp

–tồn tại cả vấn đề hợp tác VÀ phối hợp.

Giải quyết trật tự xã hội ở đây sau đó khó hơn rất nhiều.

Lý thuyết kinh tế tiền mã hóa: Hiệu quả Pareto

Trong các ứng dụng thực tế, thường có sự đan xen giữa xung đột và lợi ích chung.

Ở đây, trong số rất nhiều kết quả có thể xảy ra, việc chuyển đổi từ c → b chỉ là một vấn đề phối hợp, trong khi c → a và c → d đều có cả hai vấn đề. Chúng tôi sẽ sử dụng điều này sau để hiểu tại sao Bi kịch của Commons tồn tại; các thỏa thuận hợp tác được giám sát và thực thi như thế nào, đồng thời xác định rõ hơn các trò chơi hợp tác và không hợp tác.

Tiếp theo: Các khía cạnh lý thuyết khác như Lý thuyết trò chơi, Hiệu quả Pareto và cách các khái niệm đó liên quan đến sự phối hợp.

Nguồn: Medium Viktor Makarskyy

TADATek Insights biên dịch

Comments (No)

Leave a Reply