Mọi thứ bạn cần biết về cấu trúc phí của Djed

Khi Cardano Vasil Hard fork ngày càng gần hơn, cũng như việc triển khai Djed vào mạng chính mainnet, chúng tôi tin rằng đã đến lúc chia sẻ thêm thông tin về giao thức Djed và cụ thể hơn về cấu trúc phí của nó.

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, cả tỷ lệ dự trữ và phí đều không được xác định một cách ngẫu nhiên. Mô hình này đã được một nhóm các nhà Toán học và Khoa học Dữ liệu nghiên cứu, mô phỏng và xác định một cách cẩn thận để tìm ra tỷ lệ phần trăm phù hợp có lợi cho giao thức Djed, những người nắm giữ đồng tiền dự trữ của nó, cũng như những người sử dụng Kho bạc COTI.

Giao thức DJED bao gồm 3 mô hình phí khác nhau như được mô tả bên dưới:

 • Phí đúc tiền (Minting Fees)
 • Phí đốt (Burning Fees)
 • Phí hoạt động (Operational Fee)

Cả phí minting và burning của $DJED và $SHEN sẽ được thu bằng $ADA và được phân bổ vào pool dự trữ (tăng tỷ lệ dự trữ). Chủ sở hữu $SHEN sẽ có thể đổi phần thưởng bằng cách burning $SHEN của họ.

Phí hoạt động để minting và burning $DJED cũng được thanh toán bằng $ADA, sau đó được chuyển đổi thành $COTI định kỳ và sau đó sẽ được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.

Mọi thứ bạn cần biết về cấu trúc phí của Djed

Bây giờ chúng ta đã hiểu cách thức hoạt động của các loại phí, hãy xem xét từng loại phí:

Mọi thứ bạn cần biết về cấu trúc phí của Djed

Nhóm cũng đã tạo ra một số kịch bản thử nghiệm để đo lường và hiểu các tác động có thể có của các khoản phí này. Những con số này dựa trên khối lượng thực tế của các giao dịch $ADA mỗi tháng và phần ước tính của các lần chuyển $DJED.

Hãy xem các ví dụ bên dưới (tỷ lệ dự trữ giả định là 400%):

Ví dụ 1

 • Nếu trong vòng 3 tháng đầu tiên, giao thức mở rộng quy mô và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá $120M, thì giao thức sẽ có thể đúc được khoảng $40M stablecoin $DJED.
 • Dự đoán rằng trong 3 tháng đầu tiên, giao thức Djed phát triển với tốc độ thận trọng, với hơn 3.000 tương tác minting và burning $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng đã thu về hơn $1M trị giá $ADA từ phí khai thác và đốt được phân phối cho những người nắm giữ $SHEN, trong khi phí hoạt động do COTI thu bằng $ADA trong cùng khung thời gian này sẽ trị giá khoảng $400K. Các khoản phí này cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.

Ví dụ 1.1

 • Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại năm đầu tiên. Nếu trong vòng 12 tháng đầu tiên giao thức mở rộng quy mô và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá $600M, giao thức sẽ có thể đúc được khoảng $200M $DJED.
 • Dự đoán rằng trong năm đầu tiên, giao thức Djed phát triển với tốc độ thận trọng, với hơn 23 nghìn tương tác minting và burning $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng sẽ thu về $ADA tương ứng hơn $8M từ phí đúc và đốt được phân phối cho chủ sở hữu $SHEN. Do đó, phí hoạt động do COTI thu trong cùng khung thời gian này sẽ là khoảng $ADA trị giá $2,7M. Các khoản phí này sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được hợp lý hóa vào Kho bạc COTI.

Ví dụ 2

 • Nếu trong vòng 3 tháng đầu tiên, quy mô giao thức và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá $240M, thì giao thức sẽ có thể đúc được khoảng $80M $DJED.
 • Dự đoán rằng trong 3 tháng đầu tiên, giao thức Djed phát triển với hơn 7.000 tương tác minting và burning $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng đã thu về hơn $2,6M $ADA từ phí đào và đốt. được phân phối cho chủ sở hữu $SHEN. Do đó, phí hoạt động do COTI thu trong cùng khung thời gian này sẽ là lượng $ADA trị giá gần $900K. Các khoản phí này cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.

Ví dụ 2.1

 • Bây giờ, hãy cùng nhìn lại 3 năm tới. Nếu, trong hàng năm, giao thức mở rộng quy mô và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá $6B, giao thức sẽ có thể đúc được khoảng $2B $DJED.
 • Dự đoán rằng trong 3 năm đầu tiên, giao thức Djed phát triển với tốc độ nhanh, với hơn 2 triệu tương tác minting và burning $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng đã thu về khoảng $500M $ADA từ phí đúc và đốt được phân phối cho chủ sở hữu $SHEN. Do đó, phí hoạt động do COTI thu trong cùng khung thời gian này sẽ vào khoảng $159M $ADA. Các khoản phí này cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.
 • Djed thậm chí còn chưa ra mắt trên Mainnet của mình và chúng tôi đã có 35 quan hệ đối tác và vẫn đang phát triển! Djed không chỉ là một stablecoin được xây dựng dựa trên chuỗi của Cardano, nó còn được thiết kế để trở thành ultimate coin mà toàn bộ phí giao dịch mạng của Cardano sẽ được thanh toán. Tiềm năng của nó là không giới hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho cộng đồng, vì vậy hãy theo dõi!

Disclaimer: Chúng tôi cung cấp trang tổng hợp tin tức phi tập trung cho phép các nhà báo, người có ảnh hưởng, biên tập viên, nhà xuất bản, trang web và thành viên cộng đồng chia sẻ tin tức về Hệ sinh thái Cardano. Người dùng phải luôn tự nghiên cứu và không có bài báo nào trong số đó là lời khuyên tài chính. Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi.

Nguồn: COTI

TADATek Insights biên tập

Comments (No)

Leave a Reply