Một cái nhìn nhanh về Project Catalyst Fund9

Vòng Voting Fund9 của Catalyst đã kết thúc vào ngày 19/09/2022, sau đây là một vài con số thống kê. Kết quả các dự án được cấp vốn sẽ được dự định công bố vào ngày 27/09/2022

Một cái nhìn nhanh về Project Catalyst Fund9

Trong Fund9, một số con số đáng chú ý:

  • Số đề xuất đã nộp: 1.513
  • Đề xuất tham gia bỏ phiếu: 1.166
  • Tổng số ví đã đăng ký: 58.167
  • Tổng quyền biểu quyết bằng ADA: 3.908.712.434
  • Tổng số phiếu bầu: 364,288
  • Các đề xuất được tài trợ: Sẽ được công bố vào tuần tới
Một cái nhìn nhanh về Project Catalyst Fund9

Disclaimer: Chúng tôi cung cấp trang tổng hợp tin tức phi tập trung cho phép các nhà báo, người có ảnh hưởng, biên tập viên, nhà xuất bản, trang web và thành viên cộng đồng chia sẻ tin tức về Hệ sinh thái Cardano. Người dùng phải luôn tự nghiên cứu và không có bài báo nào trong số đó là lời khuyên tài chính. Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi.

TADATek Insights

Comments (No)

Leave a Reply