Người sáng lập Cardano giải thích về công nghệ blockchain và tương lai của nó

Charles Hoskinson, người sáng lập nền tảng chuỗi khối Cardano và đồng sáng lập nền tảng chuỗi khối Ethereum, lập luận “mong muốn toàn cầu chuyển sang một tiêu chuẩn giao dịch không bị kiểm soát bởi chỉ một quốc gia.”

Nguồn: Fox Business

TADATek Insights

Comments (No)

Leave a Reply