TADATek Insights x Eastern TownHall Catalyst | Fund8 Proposal 2022

Trình bày đề xuất TADATek Insights trong Fund8 của Catalyst với Cộng đồng Cardano Catalyst khu vực phía Đông bán cầu Eastern TownHall.

Xem thêm các đề xuất tại Eastern TownHall để khám phá thêm nhiều dự án của cộng đồng Cardano TẠI ĐÂY: https://bit.ly/cardano-eastern-townhall

Hãy ghé qua và tặng Kudo cho đề xuất tuyệt vời này từ TADATek Insights, chi tiết đề xuất tại link dưới đây: Challenge F8: Scale-UP Cardano’s Community Hubs

Đề xuất: TADATek Insights Thông tin chi tiết: https://cardano.ideascale.com/c/idea/

Ngân sách dự kiến: $16,619

——————————————————-

Presenting the TADATek Insights proposal in Fund8 of Catalyst with the Cardano Catalyst Community of the Eastern Hemisphere Eastern TownHall.

See more proposals at Eastern TownHall to explore more Cardano community projects HERE: https://bit.ly/cardano-eastern-townhall

Stop by and Kudo for this amazing proposal from TADATek Insights, please get the insights and vote for the team.

The Wisdom Will Set You Free

Tư duy đúng – Hành động đúng – Tâm bình an

#cardano#tadatek#tadatekinsights

Comments (No)

Leave a Reply