Thống kê dữ liệu trên chuỗi Cardano

Cardano Blockchain On-Chain Stats - February 2022

Hàng tháng, dữ liệu trên chuỗi liên tục được cập nhật. Và trên đây là những thông tin trên chuỗi tháng 2 mới nhất.

  • Lượng ADA staking ở các Single Pool chiếm 25.7% trong tổng số ADA đang được staking (tăng 37.43% so với tháng 1). Dữ liệu cho thấy hơn 68.7% ADA trong tổng số hơn 33 tỷ ADA đang lưu hành đang được staking trên chuỗi, số liệu này giảm 2.55% so với tháng trước.
  • Số lượng ví ADA đã tăng lên con số hơn 3 triệu ví (tăng 4.33% so với tháng 1) trong đó hơn 1 triệu ví đang được staking để nhận reward
  • Số lượng pool đang hoạt động trên chuỗi là 3168 pools, một con số khá ấn tượng cho một chuỗi blockchain phi tập trung
  • Gần 33 triệu giao dịch đã được thực hiện trên chuỗi trong tháng 2, như vậy trung bình hơn 1 triệu giao dịch/ngày. Thật ấn tượng
  • 3.64 triệu Native Tokens được tạo ra trên chuỗi với gần 48000 Policies được tạo mới, hơn 1500 Plutus Scripts – một dạng hợp đồng thông minh được khởi chạy trong tháng vừa qua.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ và hãy chú ý theo dõi!

TADATek Insights

Comments (No)

Leave a Reply