Tổng hợp dữ liệu on-chain tháng 5 mạng Cardano

Hàng tháng, chúng tôi sẽ tổng hợp những dữ liệu quan trọng trên chuỗi khối Cardano. Một bản mô phỏng trực quan giúp bạn nắm được những thông tin quan trọng nhất đang diễn ra trên mạng lưới trong tháng vừa qua.

Tháng 5 ghi nhận những con số ấn tượng như 947 dự án đã được cấp vốn qua các vòng của Catalyst. Mỗi một vòng cấp vốn, số lượng dự án lại tăng gấp đôi, một con số cực kỳ ấn tượng. Catalyst sẽ trở thành bệ phóng lớn nhất cho đến lúc này khuyến khích các dự án mở rộng và phát triển hệ sinh thái Cardano với nguồn ngân sách tương ứng gần 1 tỷ ADA.

Tổng hợp dữ liệu on-chain tháng 5 mạng Cardano

Disclaimer: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Nguồn: IOHK

TADATek Insights

Comments (No)

Leave a Reply