Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần

Đã đến giữa tháng nên đây là lúc chúng tôi cập nhật kỹ thuật thường xuyên về những thông tin mới nhất trong quá trình phát triển Cardano từ Tim Harrison và nhóm IOG. Tham gia cùng Tim là John Woods và Kevin Hammond. Trong ấn bản giữa tháng này, chúng tôi sẽ có một chương đặc biệt tìm hiểu về Plutus của John Woods. Chúng tôi cũng sẽ có bản cập nhật ngắn một vài trong số hơn 850 dự án ngay bây giờ#BuildingOnCardano. Chi tiết

00:00:00 Chào mừng bạn đến với bản cập nhật giữa tháng 4
00:00:50 Cập nhật về hiệu suất mạng với John Woods
00:01:30 Nâng cấp SPO lên phiên bản mới nhất với Kevin Hammond
00:02:41 Mở rộng mạng lưới
00:03:40 Bản xem trước và ngày phát hành của Vasil hard fork
00:08:24 Tóm tắt kỹ thuật Cardano: Plutus
00:26:00 Cập nhật nhanh BuildingOnCardano – tái kết nối với các dự án cộng đồng với Matthew Capps.

Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần

Blocks size sẽ có kế hoạch tăng từ 80kB lên 88kB (~10%) trong lần cập nhật tới

Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
  • Compiler pipeline: Haskell – Plutus IR – Typed Plutus Core – Untyped Plutus Core
  • Optimization: occurs at multiple stages
  • Scripts get on-chain via Plutus Apps (or other Toolkits)
  • Off-chain code supports transaction generation
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần
Tuần 2 tháng 4, hãy xem bản cập nhật phát triển Cardano hàng tuần

Lần này, chúng tôi sẽ tham gia cùng với Meld, ErgoDex, Ardana và MuesliSwap, những khách mời trước đây của chương trình, với những cập nhật mới nhất của họ Liên kết Theo dõi IOG trên Twitter: https://twitter.com/InputOutputHK

Các dự án nổi bật: Meld:https://www.meld.com/
ErgoDex:https://ergodex.io/
MuesliSwap:https://muesliswap.com/
Ardana:https://ardana.org/

LƯU Ý: Việc đưa vào chương trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục và không được coi là lời khuyên tài chính hoặc là sự chứng thực trực tiếp cho bất kỳ dự án xây dựng cá nhân nào trên Cardano. Luôn luôn làm nghiên cứu riêng của bạn.

Tổng hợp

Comments (No)

Leave a Reply