Ứng dụng Ledger ADA hỗ trợ hợp đồng thông minh

Nhà cung cấp phần cứng ví Ledger đã thông báo rằng ứng dụng Cardano phiên bản v.4.0.0 có sẵn trong Ledger Live. Trong số các chức năng mới, ứng dụng hiện hỗ trợ các hợp đồng thông minh.

Đây là phản hồi của công ty về thực tế rằng blockchain đã có chức năng hợp đồng thông minh kể từ bản cập nhật vào ngày 12 tháng 9 năm 2021.

Sau khi cập nhật ứng dụng Cardano mới, người dùng sẽ có thể tương tác với các hợp đồng thông minh trực tiếp từ ứng dụng. Tuy nhiên, các yêu cầu cơ bản là firmware của sổ cái phải được cập nhật trước.

Người sáng lập Cardano, Charles Hoskinson, rất hào hứng với sự phát triển mới này và ca ngợi Ledger vì công việc tuyệt vời của nó.

TADATek Insights

Comments (No)

Leave a Reply